Kako se danas neguje eSport kultura

Kako se danas neguje eSport kultura

Nekada stereotipno, kao aktivnost tinejdžera, danas je igranje video-igara veliki posao. Korporacije i investitori su sada ubeđeni u samu veličinu i kupovnu moć publike eSporta i poslovne prilike koje okružuju industriju.  U stvari, predviđa se da će globalno...